Sekreterares bidrag till säkrare patientjournaler

Pris: 3995 kr

Platshållare

Sekreterares bidrag till säkrare patientjournaler

3,995.00kr

Kategori:

Product Description

Medicinska sekreterare har en nyckelroll i patientsäkerhetsarbetet.

Används sekreterarens kunskap full ut och ändamålsenligt?

I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns stränga krav på att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patientjournalen är av avgörande betydelse för patientsäkerheten. Fel och brister i en patientjournal innebär risk för vårdskada. Lagstiftaren har uttalat att patientjournalens huvuduppgift är att den innehåller ”tillräcklig, väsentlig och korrekt information”.

Under dagen kommer vi att redovisa och tillsammans diskutera bl.a. följande punkter och frågor:

  • Vad måste en patientjournal innehålla för uppgifter enligt lagar och andra författningar?
  • Vem är ansvarig för att uppgifterna i en patientjournal är korrekta?
  • Vilken ansvarsfördelning gäller vid diktatutskrifter för journalföraren och sekreteraren?
  • Vilka fel och brister finns i dagens patientjournaler?
  • Vad rapporteras i avvikelsesystemet? Vem rapporterar? Vad rapporterar sekreterare?
  • Vilka åtgärder blir aktuella för att förhindra upprepning?
  • Hur kan medicinska sekreterare medverka till ökad patientsäkerhet?
  • Har journalföringen påverkats av att patienter kan läsa sin journal på 1177? I så fall hur?
  • Hur premieras avvikelser så att rapporteringen känns meningsfull?
  • Hur sprids kunskap om fel och brister över vårdgivar- och verksamhetsgränser?

Vi bjuder in till en unik seminariedag där avsikten är att kartlägga vilka fel och brister som finns i journalföringen. Avsikten är att seminariedagen ska vara en del i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Mer exakt är avsikten att seminariet ska motsvara vad som föreskrivs i patientsäkerhetslagen om vårdgivarens skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (PSL 3 kap. 2 §).

För att utrymme ska finnas till givande och ändamålsenliga diskussion är antalet seminarieplatser begränsade.

Information

Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4 i Gamla stan i Stockholm

Seminarieansvarig: Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist vid IMR

Avgift: 3 995 kr exklusive moms

Tid: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00. Lunchuppehåll 12-13 (lunch ingår ej).

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.