Platshållare

Supporttjänst för kontinuerlig tillgång till råd och stöd

23,940.00kr

Avgiften är 23 940 kr och gäller från godkänd ansökan för en tid om tolv månader.

Kategori:

Product Description

En ny specialanpassad juridisk supporttjänst för ägare och ledningar av tillståndspliktiga verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS.

Genom tjänsten och samarbetet med IMR skapas de förutsättningar som krävs så att verksamheten kan bedrivas enligt gällande och ”uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter” (se bl.a. SoL 13 kap. 2 § och LSS 26 §).

Supporttjänsten innehåller följande delar:

  • Råd och stöd av IMR:s jurister i enklare frågor
  • Nyhetsbrev om författningsnytt, myndighetsbeslut, domar, tips m. m
  • Författningsbok 2019 med regler om socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, arbetsmiljö, arbetsrätt m.m..
  • Rabatter på IMR-utbildningar tjugo (20) procent för deltagare

Avgiften är 23 940 kr och gäller från godkänd ansökan för en tid om tolv månader.

Information