Svensk vårdjuridik - översiktskurs

Pris: 7995 kr

lipus

Svensk vårdjuridik – översiktskurs

7,995.00kr

Product Description

Intensivkurs i svenska medicinalförfattningar – kursen riktar sig främst till personal med medicinsk utbildning från ett annat land och syftar till att ge en introduktion till den svenska medicinska rätten.

Den som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården eller tandvården i Sverige är underställd den svenska nationella lagstiftningen. Detta gäller oavsett i vilket land vederbörande har fått sin medicinska utbildning.

Kursen riktar sig framförallt till personal med medicinsk utbildning från annat land. Okunskap om gällande rätt är aldrig någon ursäkt för ansvarsutkrävande. Rättssystemet förväntar sig att alla yrkesutövare inom vården känner till och följer de bestämmelser som gäller.

Globaliseringen präglar alltmer vårdens arbetsmarknad. Även om EU-rätten tillåter fri rörlighet för läkare och andra yrkesutövare så gäller nationell lagstiftning. Detta innebär att den som utövar sitt yrke i Sverige är skyldig att känna till den svenska medicinska rätten.

DAG 1

09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:00 Presentationer och utbildningsmål.

  • Det svenska rättssystemet, rättsregler (författningar), rättskäller (rättsfall m.m.)
  • Rättsområdet ”medicinsk rätt” (civilrätt, offentlig rätt, straffrätt m.m.)

12:00 Lunchuppehåll (lunch ingår inte i avgiften)

13:00 Tillsynen över hälso- och sjukvården (verksamheterna och yrkesutövarna).

  • Tillsynsmyndigheterna för patientsäkerhet, personalsäkerhet och rättssäkerher.
  • Anmälningsskyldigheter bl.a. Lex Maria, rapporter, beslut, återföring, nytta

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Patientens och närståendes rättsliga ställning. Respekten för självbestämmande och integritet, tvångsvård,rättigheter och skyldigheter.

16:00 Dagen avslutas

DAG 2

09:00 Återkopplingar

  • De viktigaste lagarna som reglerar hälso- och sjukvård och tandvård.

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Juridikens krav på vårdgivaren (huvudmannen)

  • Ledning bl.a. verksamhetschef, chefsöverläkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
  • Ansvarsförhållanden vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare

12:00 Lunchuppehåll (lunch ingår inte i avgiften)

13:00 Juridikens krav på yrkesutövarna

  • Allmänna skyldigheter och specifika krav för vissa yrkesgrupper.
  • Läkemedel, journaler, medicinteknik

15:00 Kursen avslutas

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180019)

Information

Avgiften är 7 995 kr (exkl. moms) och inkluderar förtäring enligt program (luncher ingår inte) och dokumentation, bl.a. Medicinsk författningsbok.

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.