Tandvårdens dataskydd efter GDPR

Pris: 4995 kr

Platshållare

Tandvårdens dataskydd efter GDPR

4,995.00kr

Kategori:

Product Description

Så säkrar du en laglig personuppgiftshantering i den nya juridiska terrängen

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bl.a. i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. För hälso- och sjukvårdens del betyder reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL). Samtidigt kan det samspel och den växelverkan som sker mellan GDPR, PDL och den planerade dataskyddslagen (som förtydligar vad vissa element i GDPR medför i en svensk kontext) vara svårt att förstå.

Denna kurs ger dig en samlad bild av vad som krävs av vården som personuppgiftsansvarig enligt det samlade regelverket.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursen:

  • Vad innebär skyldigheten att anmäla negativa händelser med personuppgifter, s.k. personuppgiftstillbud, till Datainspektionen?
  • Får man förstöra journalkopior från andra tandläkare utan att ha scannat in dem i sitt eget system?
  • Vilken information om personuppgiftsbehandlingen ska patienten?
  • Vilka ändamål är godtagbara för att behandla patientuppgifter?
  • Hur ska röntgenbilder och annat bildmaterial hanteras?
  • Vilka krav ställs på patienters samtycke, och vilken behandling får utföras även utan samtycke?
  • Kan patienter använda sig av förordningens ”rätt att bli bortglömd”?
  • Är det tillåtet att kalla patienter via mail/SMS?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.