Tillsynens kritik mot HVB

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

Tillsynens kritik mot HVB

2,495.00kr

Kategori: Tagg:

Product Description

– Underlag för förbättring

Socialstyrelsen har i sina årliga tillsynsrapporter särskilt uppmärksammat förhållanden inom ramen för HVB-verksamheterna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sedan 2013 tagit över tillsynsverksamheten.

Samtidigt som det framgår att ”den pågående utvecklingen inom HVB-vården är positiv” sägs att förbättringar måste till. Hit hör frågor om personalens kompetens och registerkontrollen. Hit hör också brister i rättssäkerhet. Något som i sin tur kräver att ledning och personal inte bara har ”läst lagen” utan också vet hur den praktiskt ska hanteras. Hälso- och sjukvårdsfrågor lyfts fram och krav på förbättrad säkerhet bl.a. ifråga om läkemedelshanteringen.

Kritiken kan med fördel användas till förbättringsåtgärder oavsett vem som tilldelats den.

Kursen, som vänder sig till ansvariga för HVB-verksamheter, HVB-föreståndare, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor och psykologer inom HVB), enhetschefer är också öppen för socialtjänstens HVB-handläggare m.fl. behandlar bl.a. följande frågor:

  • Vad gäller om IVO:s tillsyn i allmänhet och vad händer vid ett tillsynsbesök?
  • Har tillsynspersonalen tillräcklig kompetens och erfarenhet?
  • Vilka sekretessregler gäller inom ramen för tillsynen?
  • Vad har framkommit genom tidigare tillsyn – goda förebilder?
  • Vilket sanktionssystem finns och vilka är påföljderna och konsekvenserna?
  • Vad har anmälts enligt Lex Sarah?
  • Vad gäller om läkemedelshantering?
  • Hur bevakas och tillgodoses den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård?
Information

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan

Avgiften är 2 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR AB

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.