Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Ungdomsmottagningens juridik

4 995 kr

Vad får ungdomsmottagningen göra enligt kommunallagen?
Får kommunen som UM-huvudman bedriva hälso- och sjukvård?
Får landstinget som UM-huvudman bedriva socialtjänst?

Huvudmannaskapet för landets ungdomsmottagningar varierar. Av tillgängliga uppgifter framgår att 57 % har landstinget som huvudman, 10,9 % har kommunen som huvudman och 28, 5 % delas huvudmannaskapet mellan landsting och kommun.

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser om den kommunala kompetensen dvs. vad som är tillåtet för landsting respektive kommun att göra. I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om vem som får göra vad och möjligheter att genom bibehållet huvudmannaskap uppdra till annan att utföra hälso- och sjukvård respektive socialtjänst.

Nyligen har SKL aktualiserat en ytterst angelägen fråga om vissa UM skulle bedriva verksamhet som är oförenlig med kraven i kommunallagen. Verksamhet med UM påbörjades under 1970-talet. Hög tid att klarlägga såväl rättsliga begränsningar som möjligheter.

Vi bjuder in till en kursdag där vi redovisar gällande lagstiftning såväl författningsbestämmelser som tillämpliga lagförarbeten, rättspraxis och tillgänglig doktrin.

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


  • Dag: 10:00-16:00 (Registreringen startar 09:30
  • 4 995 kr. Inkluderar dokumentation samt kaffe/te. Lunch igår inte
  • Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR
  • Munkbrogatan 4, Stockholm

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Ungdomsmottagningens juridik  × 1 4 995 kr
Delsumma 4 995 kr
Moms 25% 1 248.75 kr
Summa 6 243.75 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.