Ungdomsmottagningens juridik

Pris: 2495 kr

Platshållare

Ungdomsmottagningens juridik

2,495.00kr

Product Description

Respekten för den unges självbestämmande och integritet och mottagningspersonalens ansvar

Ungdomsmottagningen möter unga människor i olika roller. Mötet kan gälla frågor och ärenden om socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård med följd att två olika lagstiftningsområden kan beröras. I båda lagstiftningarna föreskrivs att den enskilde ska visas respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. I de fall där den unge inte fyllt 18 år så är han eller hon under vårdnadshavares ansvar.
Under senare år har Barnkonventionen implementerats i lagstiftningen där den unges rättsliga ställning framhålls. Allra senast kommer detta till uttryck i patientlagen (2014:821).

Vi bjuder in till ett extrainsatt seminarium där vi redovisar gällande rättsregler, några viktiga rättsliga avgöranden m.m. och där bl.a. följande frågeställningar kommer att behandlas:

 • Vilka viktiga författningar reglerar mottagningens verksamhet?
 • Vilka viktiga författningar reglerar den unges ställning i mötet med mottagningen?
 • Vilket ansvar har mottagningens olika personalkategorier?
 • Finns skillnader i ansvar mellan socialtjänst- och hälso- och sjukvårdspersonalen?
 • Vilket särskilt ansvar gäller för den legitimerade personalen?
 • Vilka dokumentationsregler gäller och vad innebär dessa?
 • Vilka gränser gäller för informationshantering, dataintrång och tystnadsplikt?
 • Hur ska föräldrabalkens regler bl.a. 6 kap. 11 § tolkas och tillämpas?
 • Vilken sekretess gäller för den unge i förhållandet till vårdnadshavare?
 • Finns några åldersgränser att beakta för bedömning av den unges självbestämmande?
 • Vad gäller när vårdnadshavare är oense i frågor som rör den unges bästa?
 • Finns en informationsplikt till vårdnadshavare?
 • Vilka anmälnings- och upplysningsplikter har personalen till myndigheter?
Information

Kursstart: Registrering och välkomstkaffe 09:30. Kursen startar 10:00 och avslutas 16:00 med lunchuppehåll 12:00 – 13:00

Kursort och plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4 Gamla stan

Kursansvarig: Chefsjurist Ulf H Fröberg, IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.