Ungdomsmottagningens ledning – juridikens krav

Pris: 4995 kr

Platshållare

Ungdomsmottagningens ledning – juridikens krav

4,995.00kr

Product Description

Enligt FSUM finns det 220 ungdomsmottagningar i landet. De flesta bedrivs av landsting och/eller kommuner – några är dock privata. Oavsett huvudmannaskap regleras verksamheten av både socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagstiftning. I lagstiftningen finns krav på huvudmän och ledningsansvariga där framförallt ansvaret i nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och den helt nya hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) vilar tungt på vårdgivare och verksamhetschef.

Vi bjuder in till en extrainsatt kursdag där vi särskilt fokuserar på det juridiska ledningsansvaret vad gäller placering och innehåll. Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas och redovisas.

  • Likt och olikt för offentlig och privat ungdomsmottagning?
  • När socialtjänst och när hälso- och sjukvård – konsekvenser?
  • Ansvarsplaceringar enligt författningar och delegationsordningar?
  • Ledningsbefattningar i socialtjänst och hälso- och sjukvård?
  • Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen?
  • Skyldigheter gentemot IVO?
  • Administrativt och medicinskt ledningsansvar?
Information

Kursstart: Registrering och välkomstkaffe 09:30. Kursen startar 10:00 och avslutas 16:00 med lunchuppehåll 12:00 – 13:00

Kursort och plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4 Gamla stan

Kursansvarig: Chefsjurist Ulf H Fröberg, IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.