Vårdens dataskydd efter GDPR

Pris: 4995 kr

Platshållare

Vårdens dataskydd efter GDPR

4,995.00kr

Kategori:

Product Description

Så säkrar du en laglig personuppgiftshantering
i den nya juridiska terrängen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bl.a. i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. För hälso- och sjukvårdens del betyder reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL). Samtidigt kan det samspel och den växelverkan som sker mellan GDPR, PDL och den planerade dataskyddslagen (som förtydligar vad vissa element i GDPR medför i en svensk kontext) vara svårt att förstå.

Denna kurs ger dig en samlad bild av vad som krävs av vården som personuppgiftsansvarig enligt det samlade regelverket.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursen:

  • Vad innebär skyldigheten att anmäla negativa händelser med personuppgifter, s.k. personuppgiftstillbud, till Datainspektionen?
  • Vilken information om personuppgiftsbehandlingen ska patienten och andra registrerade få?
  • Vilka ändamål är godtagbara för att behandla patientuppgifter?
  • Vilka krav ställs på patienters samtycke, och vilken behandling får utföras även utan samtycke?
  • Kan patienter använda sig av förordningens ”rätt att bli bortglömd”?
  • Hur och i vilken teknisk form får patientuppgifter kommuniceras?
  • Vilka rättigheten har patienter och andra personer som kan komma att nämnas i patientjournaler?
Information

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: 4995 kr exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.