Vem är ansvarig?

Pris: 4995 kr

Platshållare

Vem är ansvarig?

4,995.00kr

Kategori:

Product Description

Skador kan förhindras om personalen mår bra och reglerna följs.
Bakgrunden till detta extrainsatta seminarium vilar i huvudsak på en aktuell bok och en brottsanmälan. Båda medialt uppmärksammade och med en slags gemenskap. Boken ”Har jag en dålig dag kanske någon dör”, är skriven av en läkare. Brottsanmälan ”Grovt vållande till annans död”, är skriven av en polisinspektör. Regelverkets syfte är ju att förhindra skador. Detta till trots inträffar arbetsskador och vårdskador. Några kan vara straffbara. Visst är det viktigt att utreda och placera ansvar när en skada inträffat. Än viktigare är att förhindra att skador inträffar. Hit hör ansvaret för att personalen mår bra och är trygg.

9.00  
Samling. Välkomstkaffe och registrering
10.00
Därför skadas personal och patienter i vården
Källor. Förekomst. Orsaker. Ansvar. Åtgärder
Ulf H Fröberg; chefsjurist IMR och Martin Larsson, jurist IMR
10.30
Skyddet mot skador finns i regelverkets krav
Skyddsregler. Rättsområden. Krav. Ansvarsfördelning.
Ulf H Fröberg
11.15
Skyddet mot skador finns i personalens kompetens
Kompetensförvärv. Kompetensutveckling. Kompetensbibehålland.
Olle Larkö, professor, Sahlgrenska sjukhuset
12.00
Lunch
13.15
Straffrätt och straffansvarets placering i medicinsk verksamhet
Reglering. Omfattning. Innebörd. Rättsprocess. Konsekvenser.
Ulf H Fröberg och Oskar Höllgren, jurist IMR

14.00
Straffbar och icke straffbar oaktsamhet i medicinsk verksamhet
Nödrätt. Samtycke. Social adekvans. Acceptabel oaktsamhet.
Jur. dr Erik Svensson, Juridicum Uppsala universitet
14.45         
Eftermiddagskaffe
15.15
Vem tar hand om doktorn och den övriga personalen?
Nätverk. Salutogent perspektiv. Levnadsvanor.
Jill Taube. Vuxenpsykiatriker med ett salutogen och preventivt perspektiv
16.15
Stressutlöst sjukdom. Hur farligt är det? Hur kan vi behandla och förebygga?
Riskfaktorer. Samsjuklighet.
Alexander Wilczek, Med dr, överläkare Ersta sjukhus
17.00
Avslutning

Information

I kursavgiften ingår:  Förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe

Plats: Munkbrogatan 4, 111 27 Stockholm, Sverige
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.