Verksamhetschefens ledningsansvar – Fördjupningskurs

Pris: 14995 kr

lipus

Verksamhetschefens ledningsansvar – Fördjupningskurs

14,995.00kr

Product Description

Två-dagars kurs. Utbildningen är tänkt som en fortsättning på grundkursen verksamhetschefens ledningsansvar, fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård.

Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar också det tillsynssystem som du är underställd och diskuterar hur du kan möta en aviserad tillsyn och hur du bör vara förberedd för en oanmäld tillsyn. Mot bakgrund av att du har ett samlat ledningsansvar kan du möta ett flertal tillsynsmyndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Datainspektionen, Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg m.fl.

Dag 1:

09:30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:00 Allmänna rutinkrav enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

 • Kraven på ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, informationssäkerhet, m.m.

12:00 Lunch

13:00 Riksdagens och regeringens krav på verksamhetschefen

 • Lagtexter och förarbeten, förordningar
 • Praktikfall, diskussion
 • Förutsättningar och förslag till lösningar

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Socialstyrelsens krav på verksamhetschefen

 • Föreskrifter, allmänna råd och (IVO:s) tillsynsbeslut
 • Praktikfall, diskussion
 • Förutsättningar och förslag till lösningar

16:00 Avslutning

Dag 2:

09:00 Återkopplingar och tid för fördjupning

 • Övningar, praktikfall och diskussion

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Verksamhetschefens samlade ledningsansvar

 • Administrativt och medicinskt ledningsansvar
 • Likt och olikt i olika slag av verksamheter

12:00 Lunch

13:00 Trygghet i verksamhetschefsbefattningen

 • Viktiga och nödvändiga hjälpmedel
 • Support m.m.

14:30 Avslutning

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190005)

Information

Avgiften är angiven exklusive moms och inkluderar enklare förtäring och kaffe/te  (ej lunch) samt dokumentation inkl. böckerna ”Medicinsk Författningsbok” och boken ”Det juridiska ledningsansvaret i hälso- och sjukvård och tandvård”.

Du får verktyg för att bedriva en juridiskt korrekt verksamhet!

Läs mer om kursen i informationsfoldern ledningskurser!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
09 - 10 maj 2019-Stockholm
04 - 05 september 2019-Stockholm
12 - 13 december 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning