Juridik för medicinska sekreterare

Pris: 2495 kr

Platshållare

Juridik för medicinska sekreterare

2,495.00kr

Product Description

Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns i ett omfattande regelverk med skyldigheter och konsekvenser vid fel och brister. Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare/läkarsekreterare varierar. Sekreteraren kan beroende av arbetsuppgifter tillhöra personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och då omfattas av den statliga tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. Sekreterarens arbetsuppgifter rör bl.a. informationshantering och hantering av bl.a. patientjournaler.

Vi får många frågor från sekreterare som rör juridiska spörsmål. Vi har nu samlat ihop en del av dessa och kommer under kursen att redovisa och kommentera bl.a. följande frågeställningar. Men du kanske har fler. Tag med dig dessa så försöker vi svara på dem. Välkommen

 • När tillhör sekreteraren personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och vad innebär det?
 • När är det tillåtet för en sekreterare att ta del av uppgifter i en patientjournal?
 • Måste sekreteraren anteckna varför hen var inne i en patientjournal?
 • När kan sekreteraren riskera ansvar för dataintrång eller brott mot tystnadsplikten?
 • Hur förvissar sig sekreteraren att det är rätt individ som är patient t.ex. i receptionen?
 • Vilka regler gäller om patienten har skyddad identitet och vad måste beaktas?
 • Vem får besluta om att en patient ska ha kopior på sin journal?
 • Vad avvikelserapporteras (vårdskador och risker för sådana) av sekreterare?
 • Vilket ansvar har sekreteraren i den sekretesskyddade informationshanteringen?
 • Om en sekreterare antecknar i en patientjournal hur framgår det att hen har antecknat?
 • Vilket ansvar för en anteckning har sekreteraren om läkaren inte signerar?
 • Vilket ansvar har sekreteraren om hen skriver under t.ex. ett brev, en remiss?
 • När får uppgifter i en patientjournal utplånas eller göras oläsliga?
 • Vilka författningsreglerade anmälningsplikter har en sekreterare?
 • Är språket en patientsäkerhetsrisk i den mångkulturella hälso- och sjukvården?
Information

Kursstart: Registrering och välkomstkaffe 09:30. Kursen startar 10:00 och avslutas 15:00 med lunchuppehåll 12:00 – 13:00

Kursort och plats: IMR:s utbildningslokaler Munkbrogatan 4 – Gamla stan, Stockholm

Kursansvarig: Jurist vid IMR

Kursavgiften är angiven exkl. moms och inkluderar dokumentation (böcker från IMR Förlag) välkomst- och eftermiddagskaffe. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
14 maj 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning