Vilken information ska lämnas patienten och krävs alltid samtycke för vård?

Pris: 1595 kr

Platshållare

Vilken information ska lämnas patienten och krävs alltid samtycke för vård?

1,595.00kr

Product Description

Fullbokad!

Halvdagskurs, förmiddag.

Hälso- och sjukvårds- och tandvårdslagstiftningen vilar på grundläggande mänskliga rättigheter som varje människas rätt till självbestämmande och integritet. I patientlagen finns regler om skyldigheten att informera patienten, krav på samtycke och delaktighet. Patientens självbestämmande kräver dock i sin tur att patienten har beslutsförmåga.

  • Vilka är kraven på information, samtycke och delaktighet?
  • Hur förfara om patienten helt eller delvis saknar beslutsförmåga?
  • Hur länge gäller sekretesskravet?

Vi redovisar de författningstexter och krav som finns tillsammans med de rättskällor dvs. lagförarbeten, rättspraxis m.m. som förklarar och tydliggör författningskraven.

 

Information

Vi bjuder in till en halvdagsinformation om gällande rättsläge.

Kurstid: 09.00 – 12.00

Föreläsare: jurist från IMR – Institutet för Medicinsk Rätt AB

Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm Gamla stan

Avgift: 1 595 kr exkl. moms.

Litteratur: Medicinsk Författningsbok 2018

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.