Din varukorg är tom

Till kassan

Vecka 9: Nya beslut & avgöranden

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.9: Medicinsk rätt Region får kritik av Justitieombudsmannen (JO) på grund…

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.9:

Medicinsk rätt

Region får kritik av Justitieombudsmannen (JO) på grund av felaktigt utlämnande av patientjournaler JO 2024-02-22 Dnr 5446-2023

Ett försäkringsbolag hade fått fullmakt av en patient att inhämta patientjournaler hos en vårdcentral såvitt avsåg den 14 november 2022 och framåt. Vårdcentralen lämnade dock ut journalkopior från 2010 och framåt. JO konstaterar att patientjournaler typiskt sett omfattas av sekretess och är integritetskänsliga och att vårdcentralen förtjänar kritik för hanteringen.

Felaktig läkemedelsförskrivning vanligaste orsaken till kritik

IVO konstaterar att felaktig läkemedelsförskrivning och missbruk är vanliga orsaker till kritik under tillsynen 2023. Läs mer här: https://www.ivo.se/aktuellt/publikationer/rapporter/tillsyn-av-legitimerad-halso-och-sjukvardspersonal/

 

Socialrätt

Regeringen har beslutat om utredning för utökade möjligheter för bakgrundskontroller i kommunerna

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att, i ett så kallat snabbspår, se över om kommunerna bör få utökade möjligheter att göra bakgrundskontroller av anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna. Syftet är att motverka att personer med koppling till organiserad brottslighet söker anställning inom offentlig förvaltning i syfte att få tag på information eller påverka beslutsfattande.  Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/utokade-mojligheter-for-bakgrundskontroller-i-kommunerna/?mtm_campaign=Pressmeddelande&mtm_source=Pressmeddelande&mtm_medium=email

KamR Jönköping 2023-12-19 1859-22 – makes närvaro vid måltid innebär att behovet av tillsyn när hon äter är tillgodosett

En kvinna hade behov av hjälp på grund av risken för att hon sätter mat i halsen. Det har framkommit att hon och hennes make äter middag tillsammans när han är hemma. Enligt kammarrätten finns det inte stöd för att det i sig skulle vara omöjligt för maken att tillgodose tillsynsbehovet vid dessa måltider. Frågan i målet var dock om en makes frivilliga närvaro vid måltider kan innebära att behovet av tillsyn är tillgodosett.

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att även om makar förväntas hjälpa varandra så finns det hjälpbehov som avviker så mycket från vad som vanligen gäller i ett äktenskap att de inte kan anses ingå i ett normalt ansvar som makar har.

Om en make exempelvis i avvaktan på ett beslut om personlig assistans hjälper till med toalettbesök, kan detta enligt kammarrättens mening inte som utgångspunkt innebära att det behovet är tillgodosett. I annat fall skulle rätten till assistans riskera att bli illusorisk. Det finns dock annan hjälp som ligger närmare den vanliga livsföringen inom ramen för ett äktenskap. Vid sådan hjälp blir utrymmet större för att bedöma att ett behov är tillgodosett.

 Kammarrätten gör bedömningen att det ingår i den vanliga livsföringen inom ramen för ett äktenskap att äta måltider tillsammans och att det inte i den situationen framstår som orimligt att utöva tillsyn i den meningen att säkerställa att någon inte sätter mat i halsen. Kammarrätten anser därför att kvinnans tillsynsbehov vid middagar är tillgodosett när hennes make äter tillsammans med henne.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå