VERKSAMHETSCHEFENS LEDNINGSANSVAR I PRAKTISK TILLÄMPNING

NY KURS FÖR VERKSAMHETSCHEFER! Två-dagars seminarium för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. I sanning … Fortsätt läsa VERKSAMHETSCHEFENS LEDNINGSANSVAR I PRAKTISK TILLÄMPNING

NY KURS FÖR VERKSAMHETSCHEFER!
Två-dagars seminarium för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. I sanning ett tufft krav. Under ett tvådagarsseminarium tillsammans med våra jurister får du tillfälle och möjlighet att med stöd av uppdaterade checklistor och sakkunnig hjälp säkerställa att du och dina medarbetare bedriver verksamheten i överensstämmelse med gällande författningar. Seminariet leds av IMR:s chefsjurist Ulf H Fröberg. Under seminariedagarna finns också juristerna Oskar Höllgren och Linnea Larsson på plats för att ge dig råd och stöd. Om du så vill i avskilt rum i sekretesskyddat samtal.

Kurstillfälle: 2-3 april 2019
Läs mer här! 

Till alla nyheter...