Vi erbjuder nu etik-kurser!

Tillsammans med Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst VDM, sjukhuspräst 1974-2015 och sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd 1994-2012, genomför Institutet för Medicinsk Rätt fem kurser inom etik. Kurserna ger tillfälle till etisk analys, reflektion och fördjupning. Kurserna passar alla personalkategorier och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Läs hela vår etik-folder för information! 27/3 – Etik – vad … Fortsätt läsa Vi erbjuder nu etik-kurser!

Tillsammans med Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst VDM, sjukhuspräst 1974-2015 och sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd 1994-2012, genomför Institutet för Medicinsk Rätt fem kurser inom etik. Kurserna ger tillfälle till etisk analys, reflektion och fördjupning. Kurserna passar alla personalkategorier och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Läs hela vår etik-folder för information!

27/3 – Etik – vad är det?
28/3 – Etikens fem redskap
29/3 – Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik
25/4 – Integritet och autonomi
26/4 – När döden kommer oss in på livet

Till alla nyheter...