Din varukorg är tom

Till kassan

Granskningsuppdrag

Syftet med detta uppdrag är att ägare och ledning ska säkerställa att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och känna trygghet inför en anmäld eller oanmäld myndighetsgranskning.

Bland de myndigheter som har att granska verksamheterna finns

  • Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med uppgift att granska socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård och tandvård
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med uppgift att ur ett patient-., brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg
  • Arbetsmiljöverket (AV) med uppgift att granska arbetsmiljön
  • Datainspektionen (DI) med uppgift att granska behandling av personuppgifter
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Kontakta IMR för mer information eller prisoffert.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå