Din varukorg är tom

Till kassan

Granskningsuppdrag


Syftet med detta uppdrag är att ägare och ledning ska säkerställa att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och känna trygghet inför en anmäld eller oanmäld myndighetsgranskning.

Bland de myndigheter som har att granska verksamheterna finns

  • Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med uppgift att granska socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård och tandvård
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med uppgift att ur ett patient-., brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg
  • Arbetsmiljöverket (AV) med uppgift att granska arbetsmiljön
  • Datainspektionen (DI) med uppgift att granska behandling av personuppgifter
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Kontakta IMR för mer information eller prisoffert.