Din varukorg är tom

Till kassan

Produkter

Produktkategorier

Sök

Böcker

Medicinsk Dokumentation 12 u.


Medicinsk dokumentation – Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård, 12:e upplagan.  Den nya upplagan av Medicinsk Dokumentation innehåller…

Allt i min makt - Berättelser från hälso- och sjukvården samt tandvården


Institutet för medicinsk rätt har sammanställt en bok där människor som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården berättar om…

Den medicinska rättens grunder


I denna bok beskrivs och redovisas det rättsområde som kallas för medicinsk rätt. Enkelt uttryckt är det den juridik som…

Delegera rätt – för säkerhet i vården


Delegering av enskilda ledningsuppgifter och medicinska arbetsuppgifter är vanligt förkommande i den svenska hälso- och sjukvården och tandvården. Ibland kanske…

Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete


En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen. En ny titel från IMR Förlag. Fler och fler ur…

Medicinrättslig Författningsbok 2019


Nytt!  Fullständigt uppdaterad till gällande rätt per februari 2019! Innehåller de för hälso- och sjukvården relevanta författningarna Omfattande och enkelt…

Hälso- och sjukvårdens anmälningsplikter och uppgiftsskyldigheter


De juridiska kraven på vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare att anmäla missförhållanden, risker och skador och att lämna ut sekretesskyddade uppgifter…

Patientlagen


– En kommentar till lagen för starkare patienter Boken innehåller författningstexten med kommentarer från förarbeten och praktiskt användbara förtydliganden. Patientlagen…

Öppen tvångsvård


– Nya vårdformer inom den psykiatriska tvångsvården. En bok om lagstiftningen gällande den psykiatriska tvångsvården. Boken beskriver det regelverk som…

Företagshälsovårdens regelverk och juridik


En bok för dig som är yrkesverksam inom företagshälsovården. Boken syftar till att ge dig en god överblick över det…

Patientdatalagen


Andra utökade upplagan 2008. Författningstexter med lagstiftarens kommentarer. En utförlig genomgång av patientdatalagen med hänvisningar till förarbeten och kompletterande föreskrifter…