Din varukorg är tom

Till kassan

Författare Ulf H Fröberg, Andrea Hemming, Linnéa Axén

Antal sidor 477

Böcker

Medicinsk dokumentation uppl. 14

465 kr

Medicinsk dokumentation – Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård, 14:e upplagan. 

Boken, som används i den kliniska vardagen av journalföringspliktiga, medicinska sekreterare,
kvalitetsansvariga m.fl., hör också till kurslitteraturen i de medicinska utbildningarna. Journalföringsskyldigheten regleras i grunden av patientdatalagen (2008:355) tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40). Men därutöver finns ett stort antal författningsbestämmelser som ställer krav att vissa uppgifter ska dokumenteras i patientens journal. Utöver regelverket om journalföring finns i boken också bestämmelserna om hantering, förvaring, arkivering och gallring tillsammans med bestämmelserna om behandling av personuppgifter med sekretess- och GDPR-reglerna. I boken finns också ett antal fall där tillsynsmyndigheterna dvs. IVO, JO och Integritetsskyddsmyndigheten.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå