Anmälningsplikter_front_webb copy

Hälso- och sjukvårdens anmälningsplikter och uppgiftsskyldigheter

395.00kr

Utgivningsår: 2014

Författare: Ulf H Fröberg

ISBN: 978-91-7864-231-0

Antal sidor: 219

Artikelnr: 522 Kategori:

Product Description

De juridiska kraven på vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare att anmäla missförhållanden, risker och skador och att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till myndigheter.

En helt ny titel från IMR Förlag. Boken tar ett helhetsgrepp kring de olika anmälningsplikter och mängder av uppgiftsskyldigheter som finns och som berör hälso- och sjukvårdspersonal på olika sätt. Ibland är särskilda befattningar särskilt utpekade att fullgöra dessa plikter och ibland inte, det gäller således att ha kunskap om lagstiftningen och de centrala begreppen. Boken innehåller följande kapitel:

1. Anmälningsplikter på olika nivåer och områden

2. Anmälningsplikter som gäller för vårdgivare

3. Anmälningsplikter som gäller för ledningsbefattningar

4. Anmälningsplikter som gäller för vårdgivarens personal

5. Lagreglerade anmälningsplikter är sekretessbrytande

6. Ansvarsförhållanden vid brist eller utebliven anmälan

 

Har du frågor kring denna bok eller någon av våra andra produkter så tveka inte att kontakta oss!

 

Information