Tjanstefel_framsida

Det straffbara tjänstefelet i medicinskt och socialt arbete

295.00kr

Utgivningsår: 2014

Författare: Ulf H Fröberg

ISBN: 978-91-7864-227-2

Antal sidor: 146

Artikelnr: 521 Kategori:

Product Description

En redovisning av reglerna om det personliga straffansvaret och rättstillämpningen.

En ny titel från IMR Förlag. Fler och fler ur kategorin hälso- och sjukvårdspersonal oroar sig för att hållas personligen ansvariga för fel som begås i verksamheten, denna bok reder ut vad som gäller juridiskt, förklarar begreppen och under vilka omständigheter du som hälso- och sjukvårdspersonal eventuellt kan komma att ställas till svars.

Boken är fördelad på följande kapitel:

Kapitel 1: Rättsregler och rättskällor om myndighetsutövning

Kapitel 2: Tjänstefelsansvarets bakgrund och syfte

Kapitel 3: Reglerna om brottet tjänstefel och ansvarsförhållanden

Kapitel 4: Tjänstefelsansvaret inom HSL och TvL

Kapitel 5: Tjänstefelsansvaret inom SoL och LSS

Kapitel 6: Tjänstefelsansvar inom den statliga tillsynen

 

Har du frågor kring boken eller våra andra produkter så tveka inte att kontakta oss!

Information