Din varukorg är tom

Till kassan

Författare Ulf H Fröberg, Björn Hurtig, Jens Lindborg

Antal sidor 209

Utgivningsår 2022

Böcker

Om straffansvar i medicinsk och odontologisk verksamhet vid inträffande av vårdskador m.m.

550 kr

Vårdskador kommer alltid att finnas i medicinsk och odontologisk verksamhet. Att det finns ett säkerhetssystem i form av lagar och andra föreskrifter om patientsäkerhet är inte tillräckligt. Reglerna måste vara kända, respekteras och fullt ut efterlevas. Läkare, tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal gör som alla andra människor misstag i yrkesutövningen. En viktig skillnad är dock att misstag i vården kan leda till att patienter drabbas av kroppsskador, sjukdomar eller död. Effekter som vid uppsåt eller oaktsamhet tillsammans med adekvat kausalitet kan medföra ett personligt straffansvar.

Syftet med denna bok är att förmedla kunskap om straffrättsliga ansvarsförhållanden och bidra till säkerhet i medicinska och odontologiska möten mellan personal och patienter. Boken är i första hand framtagen för vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Förhoppningsvis kan den även vara värdefull för övriga intressenter och aktörer med kopplingar till professionen samt jurister.

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå