denmedicinskarattensgrunder

Den medicinska rättens grunder

295.00kr

Utgivningsår: 2016

Författare: Ulf H Fröberg

ISBN: 978-91-7864-218-3

Antal sidor: 212

Kategori:

Product Description

I denna bok beskrivs och redovisas det rättsområde som kallas för medicinsk rätt. Enkelt uttryckt är det den juridik som reglerar medicinsk verksamhet.

I den första avdelningen ges läsaren en introduktion till juridik i allmänhet och det medicinska rättsområdet i synnerhet. I den andra avdelningen är avsikten att läsaren ska få en djupare insyn i det medicinska rättsområdet.

Boken är främst tänkt för användning i de medicinska utbildningar som leder till legitimation för yrkesutövning inom hälso- och sjukvård och tandvård men också för de bredare omsorgs- och vårdutbildningarna. Boken utgör självklart också ett bra stöd för den som redan är yrkesverksam inom vården och söker en bred överblick över ämnesområdet och hur det konkret påverkar yrkesutövningen.

Information