Din varukorg är tom

Till kassan

Artikel: Psykologiskt ledningsansvar - PLA

IMR genomförde i april i år för första gången en kurs om psykologiskt ledningsansvar. Ett ledningsansvar som inte i sig…

IMR genomförde i april i år för första gången en kurs om psykologiskt ledningsansvar. Ett
ledningsansvar som inte i sig finns reglerat i någon lag och några andra föreskrifter.
Vi kom i kontakt med begreppet och ledningsbefattningen i slutet av 2022 då en region kontaktade
oss för uppdragsutbildning. I uppdragsbeställningen förklarades att ”grundtanken är att psykologin
inte längre skall verka under det medicinska paraplyet utan verka sida vid sida med
läkarvetenskapen”.

Sveriges Psykologförbund
Varje vårdgivare har i det närmaste full frihet att organisera sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Som
ett resultat finns därför olika slag av modeller och lösningar. Utöver de få tvingande krav som finns
om verksamhetschefer, chefsöverläkare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor finns organisationer
med ledningsbefattningar av olika slag på olika nivåer. Nu också PLA. Det finns inga bestämmelser i
lagar eller andra föreskrifter om PLA. Information om befattningen finns på Psykologförbundets
hemsida.

En PLA, enligt Psykologförbundet ”arbetar med att fullgöra enskilda ledningsuppgifter gällande
psykologiska insatser i en viss verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om verksamhetsnivå,
divisionsnivå, förvaltningsnivå eller dylikt. PLA bör utgöra en del av verksamhetens ledningsstruktur
och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och rutiner för och implementering av psykologiska
metoder och insatser inom verksamheten. Den med PLA kan lämpligen utses att ha ansvar för att
hämta in ny forskning och nationella och internationella riktlinjer och andra nyheter för
verksamheten för vidare planering och beslut.” Vidare förklaras att ”verksamhetschefen som är högst
ansvarig för verksamheten, bland annat inkluderande ekonomi, personalförsörjning, har alltid det
samlade lednings-ansvaret för den totala verksamheten.”
PLA och hälso- och sjukvårdslagstiftningen
Även om det inte finns några författningsbestämmelser om just PLA måste befattningen anpassas till
lagstiftningen.

En PLA kan vara verksamhetschef. Kravet är ju att en verksamhetschef ska vara ”någon”.
Vårdgivaren kan ju exempelvis skapa en verksamhet med särskilt sikte på psykologi. Men en psykolog
kan såklart vara verksamhetschef även för en verksamhet som förutom psykologer rymmer hälso-
och sjukvårdspersonal med andra kompetenser som läkare, sjuksköterskor m.fl. Vad som dock kan bli
aktuellt är att verksamhetschefen har att fundera kring om han eller hon har tillräcklig egen
kompetens och erfarenhet för att kunna bestämma över diagnostik eller vård och behandling av
enskilda patienter eller måste uppdra åt befattningshavare inom verksamheten med sådan
kompetens och erfarenhet. Verksamhetschefen t.ex. en psykolog kan uppdra år en läkare att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter för vilka krävs medicinsk kompetens. Det omvända kan ju bli aktuellt om
en läkare eller annan är verksamhetschef för en verksamhet som rymmer psykologer.
Vårdgivaren bestämmer organisation och förordnar verksamhetschef.

Ulf H Fröberg

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå