Din varukorg är tom

Till kassan

Juristen svarar! Tre frågor & svar gällande dataskydd

    Behöver alla organisationer som hanterar hälsouppgifter ha ett dataskyddsombud? Om kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning av…

 

 

Behöver alla organisationer som hanterar hälsouppgifter ha ett dataskyddsombud?

Om kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter t.ex. hälsouppgifter så ställs krav på att det finns ett dataskyddsombud. Det finns vägledning där det framgår att behandling som utförs av en enskild läkare på en egen klinik inte är att se som stor omfattning. Av detta kan vi utläsa att i det fall verksamheten består av fler som behandlar uppgifter så är det sannolikt att man anses behandla uppgifter i stor omfattning.

 

Vad innebär behörighetstilldelning?

Patientdatalagen och HSLF-FS 2016:40 ställer krav på att behörighetstilldelning sker innan tilldelning av behörighet till uppgifter om patienter. Tilldelningen ska föregås av en behovs- och riskanalys och varje användare ska tilldelas en individuell behörighet för åtkomst till personuppgifter.

 

Är det tillåtet att skicka påminnelser och kallelse till patienter via sms?

Ja, efter att ha gjort en behovs- och riskanalys kan vårdgivaren besluta om att skicka påminnelser och kallelser till vård och behandling. Härtill är en förutsättning för att det ska vara tillåtet att ni har patientens medgivande och att detaljer om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte avslöjas. Uppmärksamma att beslutet och behovs- och riskanalysen ska dokumenteras.

 

Nätverk inom dataskydd för hälso- och sjukvården och tandvården

Upplever du att det saknas forum för att diskutera dina frågor? I så fall är detta nätverk och fortbildningen det erbjuder för dig. I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Med hjälp av erfarna jurister med expertis inom dataskydd och medicinsk rätt, samt externa experter, kommer du att vägledas inom relevanta områden och frågeställningar. Via nätverket kan du även förvänta dig ett gott kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman. Under varje träff kommer två punkter därutöver alltid att ingå: Omvärldsbevakning och tid för deltagarnas på förhand inskickade frågor. Deltagarna har stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen.

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor inom hälso- och sjukvården – oavsett om du är dataskyddsombud, IT-chef, bolagsjurist, dataskyddssamordnare, kvalitetsansvarig, produktägare, säkerhetsspecialist eller bara vill hålla dig uppdaterad kring hur andra gör. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå