Din varukorg är tom

Till kassan

Rättsutredningen: Visselblåsarna

Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) har på uppdrag av de fyra läkare, de s.k. visselblåsarna, som slog larm angående vetenskapliga oegentligheter i samband med det s.k. Macchiarini-ärendet, utrett om visselblåsarnas agerande i samband med anmälan stred mot gällande regler om behandling av personuppgifter.

Arbetet har skett pro bono (utan kostnad), och har föranletts av IMR:s självständiga bedömning med innebörden att visselblåsarnas agerande varit i enlighet med såväl lydelsen som andemeningen hos det regelverk som styrt deras yrkesutövning som läkare.

Utredningens slutsats är att visselblåsarna inte bröt mot gällande regler om sekretess genom att anmäla oegentligheterna till Karolinska institutet (KI) och Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Utredningen bedömer vidare att de två visselblåsare som anklagats för att olovligen tagit del av en patientjournalen tillhörande en av patienterna har agerat med stöd av patientdatalagen (2008:355).

”Det är angeläget att allmänheten, och framförallt hälso- och sjukvårdspersonalen, inte leds att tro att det regelverk som ska värna patienters integritet är blint för patientsäkerheten och för svåra situationer som vårdpersonal ställs inför. Ytterst är det en fråga om respekten för den medicinrättsliga lagstiftningen och des ställning som arbetsverktyg för vården” säger Oskar Höllgren, jurist på IMR och ansvarig för utredningen.

Frågor om rapporten ställs till Oskar Höllgren, tel. 08 -731 51 64, e-mail oskar.hollgren@imrab.se.

Här nedan kan du läsa hela rapporten:

Rapport – ingen grund för kritik mot visselblåsarna
Bilaga 1 – TIME LINE PM INVESTIGATION här 
Bilaga 2 
Bilaga 3

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå