Vårdsekretess och tystnadsplikt

Pris: 2495 kr

Platshållare

Vårdsekretess och tystnadsplikt

2,495.00kr

Product Description

-Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat vård-

Uppgifter om enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden är föremål för ett starkt rättsligt skydd. Även om lagstiftarens avsikt är att skyddet ska vara detsamma i allmän (offentlig) och enskild (privat) verksamhet så är det olika bestämmelser. Vårdsekretessen är inte absolut. Ibland måste sekretesskyddade uppgifter lämnas ut. Åsidosättande av bestämmelserna är förenat med straffansvar för dataintrång eller brott mot tystnadsplikten. Kursen, som redovisar de sekretessbrytande bestämmelser som finns, sker i föreläsningsform med illustrationer i form av fallbeskrivningar och utrymme för deltagarnas frågor.

 

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande frågor:

 • Journalhandlingar i offentlig och privat verksamhet ? skillnader och likheter
 • Skillnaden mellan sekretess och tystnadsplikt
 • Vem skyddas av sekretessen? Patienten, närstående, uppgiftslämnare?
 • Vem är närstående och har han eller hon någon rätt till information om patienten?
 • Vad innebär skada eller ”att lida men” i offentlighets och sekretesslagens mening?
 • Vad innebär ”obehörigt röjande” i patientsäkerhetslagens mening?
 • Vad innebär en sekretessprövning och hur lång tid har jag på mig att göra den?
 • När får sekretessen brytas?
 • När måste sekretessen brytas?
 • Vad är skillnaden mellan inre och yttre sekretess?
 • När får jag som hälso- och sjukvårdspersonal läsa patientens journal?
 • Vilka straff och andra påföljder kan bli aktuella vid brott mot tystnadsplikten?
 • Vilka straff och andra påföljder kan bli aktuella vid obehörig journalläsning?
 • Vilket ansvar ligger på ledningen och vilket ligger på den enskilde yrkesutövaren?
Information

Kursansvarig är Ulf H. Fröberg, chefsjurist på Institutet för Medicinsk Rätt AB. Med över trettio års erfarenhet på det medicinrättsliga området, hjälper han dig att få klarhet i hur du ska agera när du ställs inför dessa frågor.

Dagen inleds med välkomstkaffe och registrering 09:30. Seminariet börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för lunch.

Avgiften inkluderar välkomstkaffe och dokumentation.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.