Din varukorg är tom

Till kassan

Barnmorskedagen

Kanske aldrig tidigare har just förlossningsvården varit föremål för sådan engagerad professionell och medial uppmärksamhet och kritik. Vi bjuder in till en halvdag med fokus på juridiken som gäller förlossningsvården. Under dagen föreläser våra jurister som har specialistkompetens och lång erfarenhet inom medicinsk rätt. Evenemanget genomförs digitalt. 

09:00 – 09:45 Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist för Institutet för Medicinsk Rätt

Om Regelverket för förlossningsvården och barnmorskan. Lex Maria-fall, IVO:s iakttagelser, Domstolsärenden samt HSAN-fall där legitimationsinnehavet har prövats.

 

09:45-10:30 Boel Carlström, leg. barnmorska och sjuksköterska samt studentmedarbetare på Institutet för Medicinsk Rätt

Trender inom förlossning varierar mellan tid och plats. Förlossningsvården är i ständig utveckling och önskemålen hos de födande varierar. Förlossningsbarnmorskor vittnar om att de i dag möter fler och fler kvinnor som önskar avstå vårdåtgärder som rekommenderas för att bibehålla patientsäkerheten, till exempel igångsättning eller fosterövervakning. Vad händer om en patient vägrar sugklocka eller kejsarsnitt i ett läge där barnet visar symtom på allvarlig syrebrist och behöver komma ut? Eller då en kvinna avstår eftervård och riskerar få en större blödning? Vem bär ansvaret i dessa situationer och hur ska dokumentationen se ut när sjukvårdspersonalen behöver frångå de rekommendationer och riktlinjer som finns på avdelningen? Förutom den juridik som reglerar dessa, ofta komplexa situationer, ska även frågan om återkallelse av legitimation behandlas. På vilka grunder kan en legitimation återkallas och hur vanligt är det egentligen att det sker? 

 

10:40-11:25 Christian Benson, jurist för Institutet för Medicinsk Rätt

Att vara barnmorska och arbeta inom förlossningsvården kan vara underbart men ibland också stressigt och utmanande. För blivande föräldrar kan upplevelsen också bli underbar men i vissa fall även förknippad med stor oro, stress och kanske även bestående skador. Dessa situationer där eufori och skräck kan ligga väldigt nära varandra kan vara omskakande och de blivande föräldrarna kan ha olika sätt att hantera upplevelsen. Att känna att vårdpersonal inte har gjort tillräckligt och lämna in klagomål till IVO är ett av de sätt som patienter kan hantera traumatiska upplevelser. Ibland är klagomål så klart berättigade och grundar sig t.ex. i uppkomna vårdskador som hade gått att undvika. I andra fall kan chockade patienter vara färgade av en traumatisk förlossning. I den här föreläsningen går vi igenom IVO:s tillsyn och IVO:s tillsyn av enskild hälso- och sjukvårdspersonal i synnerhet. Behöver man vara orolig för risken att bli anmäld av patienter? Vad är det egentligen som IVO utreder? Vad kan hända under utredningen och vilka kan bli konsekvenserna för mig som legitimerad yrkesutövare?

 

11:25-12:10 Frågestund

Tid

09:00 - 12:15

Plats

Digitalt eller Munkbrogatan 4, Stockholm

Utbildare

Jurister vid IMR
2 495 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå