Cheföverläkarens ledningsansvar

Pris: 14995 kr

lipus

Cheföverläkarens ledningsansvar

14,995.00kr

Product Description

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare

Kursen riktar sig till cheföverläkare inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningar gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på möjligheten att utöva tvång mot patienter.

Dag 1

09:30 Registrering och välkomstkaffe

Presentation av utbildningen

 • Utdelning och genomgång av kurslitteratur
 • Aktuellt och nytt som rör den psykiatriskavården i allmänhet och tvångsvård i synnerhet

Etik och juridik reglerar den psykiatriska vården

 • Etik och etiska regler – karaktär, innebörd och konsekvenser vid fel och brister
 • Juridik och juridiska regler – karaktär, innebörd och konsekvenser vid fel och brister
 • Likheter och olikheter

Psykiatrin i det medicinrättsliga systemet

 • Det juridiska systemet – författningar, tolkningar,tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
 • Olika juridiska discipliner och ansvarsslag(straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
 • Ansvar och ansvarsfördelningar mellan psykiatrins olika aktörer och intressenter
 • Mänskliga rättigheter och psykiatrin
 • Grundlagsskyddade rättigheter (integritet,självbestämmande) – innebörd och räckvidd
 • Regleringen av frivillighet och tvång – tillåtet eller otillåtet – rättssäkerhet och sanktioner
 • Förutsättningar för tvång

12:00 Uppehåll för lunch

13:00 Den psykiatriska vårdens ledning

 • Vårdgivarens t.ex. landstinget eller annan – ansvaroch ansvarsförhållanden
 • Ledningsfunktionen verksamhetschef (motsvarande) och ansvarsförhållanden
 • Ledningsfunktionen chefsöverläkaren och ansvarsförhållanden
 • Kraven på de olika ledningsfunktionerna
 • Kraven på vårdgivare
 • Kraven på den tvångspsykiatriska verksamhetschefsfunktionen och delegeringsregleringen
 • Kraven på chefsöverläkarfunktionen och delegeringsregleringen

14:30 Kaffe

Regelverket om chefsöverläkarens ansvar i tvångspsykiatrisk vård

 • Reformerna 1983 (HSL), 1991 (chefsöverläkare),1997 (verksamhetschef) – bakgrund
 • Chefsöverläkarens uppgifter och ledningen av den psykiatriska tvångsvården
 • Gränssnittet mot verksamhetschef och andra ledningsfunktioner

Chefsöverläkarens ansvar för upprätthållande av ordning och säkerhet

 • Olika säkerhetsperspektiv och krav – patientsäkerhet och rättssäkerhet
 • Rutiner för ordning och säkerhet
 • Rutiner för kvalitet och säkerhet

16:00 Avslutning

Dag 2

09:00 Chefsöverläkarens ansvar för beslut om tvångsvård

 • Intagning på grundval av vårdintyg eller beslutav rätten
 • Övergång från frivillig vård till tvångsvård (konvertering)
 • Övergång mellan olika vårdformer –LPT/LRV eller frivilligvård – ”utskrivningsklar”

Chefsöverläkarens ansvar för tvångsvården och samverkansåtgärder

 • Krav på vårdplan och behov av stöd från socialtjänsten
 • Krav på samråd med patient och närstående och sekretessförhållanden
 • Beslut om behandlingen och rätten till tvångsvårdandeåtgärder

10:00 Kaffe

Chefsöverläkaren och patientens vistelse inom eller utanför vårdenheten

 • Förutsättningar för att hindra patienten att lämna vårdenhet och vårdinrättning
 • Förutsättningar för frigång och permission samt återtaganden
 • Rätten att använda tvång för vårdens egen del och gränser mot t ex polisen

Chefsöverläkaren och kravet att patienten inte skadar sig själv eller andra

 • Förutsättningar för att bälteslägga – kortvarigteller längre tid – och säkerhetskrav
 • Förutsättningar för isolering och säkerhetskrav
 • Förbjudna varor och produkter – och rätten till tvångsåtgärder – äganderättsförhållanden

12:00 Uppehåll för lunch

13:00 Tvångsvårdens upphörande

 • Krav på kontinuerligt övervägande för ställningstagande och beslut
 • Utebliven ansökan om förlängd tvångsvård eller vid beslut om rättspsykiatrisk vård
 • Särskilda grunder t.ex. avvisning, utvisning, utlämning eller överlämnande

Chefsöverläkaren och patientens rätt till stödperson

 • Krav på kontakter med patientnämnden
 • Stödpersonens rättsliga ställning
 • Förutsättningar för kontaktperson enligt socialtjänstlagen

14:30 Sammanfattningar och avslutningskaffe

15:00 Avslutning

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180063)

Information

 

Avgiften är angiven exkl. moms och inkluderar för- och eftermiddagskaffe och viss dokumentation.

Anmälan görs här via hemsidan. Uppstår problem med din anmälan var vänlig kontakta oss på imrab@imrab.se eller på telefon 08-7315055.

Föreläsare: Ulf H. Fröberg, chefsjurist, Institutet för Medicinsk Rätt AB

Läs mer om kursen i informationsfoldern Ledningskurser!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
20 - 21 maj 2019-Stockholm
19 - 20 september 2019-Stockholm
05 - 06 december 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning