Din varukorg är tom

Till kassan
Digital kurs Fysisk kurs Kurs

Juridik för ST-läkare och handledare

Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8

Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar. Vi har nu tagit fram en ny utbildning för anpassning till kraven i de nya föreskrifterna.

Kursen uppfyller delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar i både SOSFS 2008:17 och dess ersättare SOSFS 2015:8. Kontakta oss gärna för eventuella frågor angående delmålen.

SOSFS 2015:8
Kursen uppfyller delmål a6 som ska uppfyllas inom ramen för alla specialiteter:
”Den specialistkompetenta läkaren ska:
– uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal
– uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration”.

Utöver detta grundläggande delmål uppfyller kursen dessutom det specifika delmålet för varje specialitet som gäller tillämpning av lagar och föreskrifter (”Den specialistkompetenta läkaren ska – kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten”).
Placeringen av detta delmål varierar gällande olika specialiteter men är placerat som delmål c7, c8, c10, c11, c12, c14 eller c15.
Kursen uppfyller dessutom delmål c10 för Psykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri:
”Den specialistkompetenta läkaren ska behärska tillämpningen av de lagar och andra föreskrifter som gäller för myndighetsutövningen inom kompetensområdet”
Observera att du behöver informera oss om din specialitet för att vi ska kunna säkerställa att delmålen specifika för din specialitet uppfylls (dvs alla delmål utom a6).

SOSFS 2008:17
Kursen uppfyller delmålet som handlar om t.ex. sjukvårdens regelverk. Målet kallas delmål 17 eller delmål 18 beroende på specialitet:
”Att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk” alternativt ”att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande”.
Delmålet är placerat som delmål 18 för alla specialiteter förutom Kärlkirurgi, Socialmedicin Akutsjukvård där det är placerat som delmål 17.
Kursen uppfyller dessutom delmål 11 för Internmedicin:
”Att ha kunskap om regelverket för myndighetsutövning relevant för kompetensområdet och dess tillämpning”
Observera att du behöver informera oss om din specialitet för att vi ska kunna säkerställa att det sistnämnda delmålet uppfylls.

Utbildningen, som är gemensam för alla ST-läkare, oavsett specialitet, omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Utbildningen är öppen också för ST-läkares handledare.

Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg.

Observera att ifyllda versioner av Socialstyrelsens särskilda intyg om genomförd utbildningsaktivitet inte skickas ut automatiskt eftersom vi inte har tillgång till all information som behövs för att fylla i intyget. Viss information behöver alltså fyllas i av dig själv men hör av dig till oss per mejl så hjälper vi dig med resten.

 

Dag 1

09:30 Samling och välkomstkaffe

10.00 – 12:00

 • Etiska och juridiska regelverks krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna – förarbeten, praxis, doktrin
 • Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
 • Den medicinska rättens grunder och innehåll – rättsområdet medicinsk rätt och disciplinerna
 • Patientens rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – ledningsansvar och yrkesansvar
 • Ansvarsförhållandet mellan läkaren, handledaren, vårdgivaren och verksamhetschef
 • Läkarens rättsliga ställning – det personliga yrkesansvaret och ansvar i jourverksamhet

14:30 – 15:00 Eftermiddagskaffe

 • Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna – organisationen
 • Tillsynsnivåerna – personlig egentillsyn, vårdgivarens tillsyn och tillsynsmyndigheterna
 • Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid vårdskada
 • Åtgärdssystemet vid fel och försummelser – IVO och HSAN – legitimationsinnehav m.m.

16:00 Avslut dag 1

Dag 2

09:00 – 12:00

 • Regelverket och reglerna om läkarens allmänna och specifika skyldigheter
 • Läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och samråd
 • Läkarens beslut om åtgärd – vid åtgärd bedömning om egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Dokumentationsskyldigheten – patientjournaler och intyg
 • Inre sekretess – behörighet och åtkomst till patientjournaler – dataintrång och tystnadsplikt

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Läkarens anmälningsplikter och upplysningsskyldighet till myndigheter m.m.
 • Regelverket och reglerna om läkemedelshanteringen
 • Regelverket och reglerna om medicintekniska produkter

14:30 – 15:00 Kunskapstest
15:00 Kursavslutning

Datum

14 mars 2024 - 15 mars 2024 Fysiskt
14 mars 2024 - 15 mars 2024 Digitalt

Tid

Dag 1: 10:00-16:00
Dag 2: 09:00-15.00

Plats

Digital eller fysisk på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm

Ingår i priset

Kurslitteratur och intyg. Lunch ingår ej.

Utbildare

Jurist vid IMR
6 995 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

 • Digital kurs
 • Fysisk kurs
 • Kurs

Juridik för ST-läkare och handledare

För de som är ST-läkare
2024-03-14
 • Digital kurs
 • Fysisk kurs
 • Kurs

Dataskydd inom vården - fördjupningskurs

För de som är Dataskyddsombud och Digital vård
2024-03-22

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå