Juridik för ST-läkare och handledare

Pris: 5495 kr

lipus

Juridik för ST-läkare och handledare

5,495.00kr

Product Description

Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8

Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar. Vi har nu tagit fram en ny utbildning för anpassning till kraven i de nya föreskrifterna.

”Den specialistkompetenta läkaren ska:

– uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal
– uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration”

Utbildningen, som är gemensam för alla ST-läkare, oavsett specialitet, omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Utbildningen är öppen också för ST-läkares handledare. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg. Kursansvarig är Ulf H Fröberg, VD/Chefsjurist.

Kursen uppfyller också del av delmålen enl. den äldre SOSFS 2008:17, (tillämplig enl. övergångsbestämmelser i SOSFS 2015:8)

Dag 1

09:30 Samling och välkomstkaffe

10.00 – 12:00

 • Etiska och juridiska regelverks krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna – förarbeten, praxis, doktrin
 • Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
 • Den medicinska rättens grunder och innehåll – rättsområdet medicinsk rätt och disciplinerna
 • Patientens rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – ledningsansvar och yrkesansvar
 • Ansvarsförhållandet mellan läkaren, handledaren, vårdgivaren och verksamhetschef
 • Läkarens rättsliga ställning – det personliga yrkesansvaret och ansvar i jourverksamhet

14:30 – 15:00 Eftermiddagskaffe

 • Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna – organisationen
 • Tillsynsnivåerna – personlig egentillsyn, vårdgivarens tillsyn och tillsynsmyndigheterna
 • Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid vårdskada
 • Åtgärdssystemet vid fel och försummelser – IVO och HSAN – legitimationsinnehav m.m.

16:00 Avslut dag 1

Dag 2

09:00 – 12:00

 • Regelverket och reglerna om läkarens allmänna och specifika skyldigheter
 • Läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och samråd
 • Läkarens beslut om åtgärd – vid åtgärd bedömning om egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Dokumentationsskyldigheten – patientjournaler och intyg
 • Inre sekretess – behörighet och åtkomst till patientjournaler – dataintrång och tystnadsplikt

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Läkarens anmälningsplikter och upplysningsskyldighet till myndigheter m.m.
 • Regelverket och reglerna om läkemedelshanteringen
 • Regelverket och reglerna om medicintekniska produkter

14:30 – 15:00 Kunskapstest
15:00 Kursavslutning

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180018)

Information

Kontakta oss gärna för mer information. Vi lämnar offert vid önskemål om uppdragsutbildning på hemmaplan.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4, Gamla stan
Tillgängliga datum
04 - 05 oktober 2018-Stockholm
18 - 19 december 2018-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning