Verksamhetschefens ledningsansvar – Grundkurs

Pris: 14995 kr

lipus

Verksamhetschefens ledningsansvar – Grundkurs

14,995.00kr

Product Description

Två-dagarskurs, vi går igenom dina uppgifter och hur du kan gå tillväga!

Denna exklusiva kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter. Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Kursen riktar sig till verksamhetschefer både inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Kursen ger dig exempelvis svar på:

  • Vilken ansvarsfördelning gäller mellan vårdgivare, verksamhetschef och yrkesutövare?
  • Vilket ansvar har jag enligt lag, förordning och föreskrift? Vilka befogenheter behöver jag?
  • Vad är samlat ledningsansvar? Kan ledningsansvaret utökas och inskränkas? Av vem?
  • Vilket ansvar har jag för journalföringen, läkemedelshanteringen, kvalitetssystemet, avvikelsehanteringen, tillträde till datasystemet, remisshanteringen, delegeringar m.m.?
  • Vilka ledningsuppgifter kan jag överlåta på andra? Måste jag överlåta några? Till vem får jag överlåta? Vilket är mitt ansvar efter överlåtelsen? Hur kan jag utforma ett sådant dokument?
  • Vilka rutiner är jag skyldig att upprätta – och hur kan jag utforma dessa?
  • Vilket juridiskt ansvar kan utkrävas av mig som ledningsansvarig inom hälso- och sjukvården?
  • Aktuella beslut och domar i sjukvården – har kritik riktats mot den ledningsansvarige?
  • Vilken hjälp kan jag få att tolka lagstiftning, granska verksamheten, utforma rutiner mm?
Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180065)

Information

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att få klara besked om ditt juridiska ansvar och om hur du kan och ibland måste fördela ansvaret på andra. Du får förslag till mallar för de instruktioner och rutiner du är skyldig att utfärda. Du får hjälp med att tolka och förstå juridiska ord och formuleringar.

– Du får verktyg för att bedriva en juridiskt korrekt verksamhet!

Avgiften är angiven exklusive moms och inkluderar enklare förtäring och kaffe (ej lunch), dokumentation samt böckerna ”Medicinsk Författningsbok” och ”Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård”.

Kurstiden den första dagen är 10:00-16:00 (vi inleder med välkomstkaffe 9.30) och den andra dagen är 09:00-14:30.

Deltagarantalet är begränsat.

Läs mer om kursen i informationsfoldern ledningskurser!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
10 - 11 juni 2019-Stockholm
29 - 30 augusti 2019-Stockholm
07 - 08 november 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning