Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Utöver våra ordinarie utbildningar erbjuder vi skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Återställ
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs

Två-dagarskurs, vi går igenom dina uppgifter och hur du kan gå tillväga! Denna exklusiva kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter. Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Kursen riktar […]
 • Digitalt via Zoom
 • 7 mar 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Verksamhetschefens ledningsansvar – grundkurs

Två-dagarskurs, vi går igenom dina uppgifter och hur du kan gå tillväga! Denna exklusiva kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller har fått i uppdrag att svara för enskilda ledningsuppgifter. Ledningsansvaret innebär att du är ytterst ansvarig för att det som sker inom din verksamhet är i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Kursen riktar […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 7 mar 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för ST-läkare och handledare

Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8 Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar. Vi har nu tagit fram en ny utbildning för anpassning till kraven i de nya föreskrifterna. […]
 • Digital eller fysisk på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 14 mar 2024
 • 6995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Dataskydd inom vården - fördjupningskurs

Dataskyddsförordningen uppställer krav på ett systematiskt dataskyddsarbete. Aktuell kurs utgör en fortsättning på grundkursen och fokus ligger på hur det praktiska dataskyddsarbetet kan organiseras och bedrivas. Hur bör man hantera en begäran om tillgång, finns det några undantag för sjukvården när det gäller rätten till radering? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras? Kursen ger en god översikt […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 22 mar 2024
 • 4495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Dataskydd inom vården- grundkurs

Dataskyddsförordningen uppställer krav på ett systematiskt dataskyddsarbete. Fokus för denna kurs ligger på att ge deltagarna en god grund att stå på i dataskyddsfrågor och en insikt om hur det praktiska dataskyddsarbetet kan organiseras och bedrivas. Vilka krav ställer GDPR på dataskyddsombud och personuppgiftsansvariga? Vilken dokumentation måste man ha på plats och hur kan rutiner […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 22 mar 2024
 • 4495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Alla lektioner

I Medicinrättsliga skolan: Alla lektioner får du ta del av alla lektioner i Medicinrättsliga skolan. Det ger dig möjligheten att få en bred och övergripande kunskap om ett flertal delar inom den medicinrättsliga juridiken. Juridik och juridiskt ansvar Medicinsk rätt  Vårdgivarens verksamhetsansvar Verksamhetschefens ledningsansvar Medicinskt yrkesansvar Patientjournal och journalföring Tystnadsplikt och sekretess GDPR Att köpa […]
 • Digitalt
 • 25 mar 2024
 • 2495 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Nätverk inom dataskydd för hälso- och sjukvården och tandvården

Dataskydd är ett viktigt område inom hälso- och sjukvården och inom vården uppkommer dagligen såväl enkla som komplexa frågor kopplade till hantering av personuppgifter. Hur man gör rätt kan ibland kännas svårt att veta. Inom vården finns det många olika yrkeskategorier som jobbar med dessa frågor. Är du en av dem? Upplever du att det […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 2 apr 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar – fördjupningskurs

Två-dagars kurs. Utbildningen är tänkt som en fortsättning på grundkursen verksamhetschefens ledningsansvar, fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar […]
 • Digitalt via Zoom
 • 4 apr 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Verksamhetschefens ledningsansvar – fördjupningskurs

Två-dagars kurs. Utbildningen är tänkt som en fortsättning på grundkursen verksamhetschefens ledningsansvar, fokus är satt på de specifika krav på direktiv och rutiner som gäller inom all hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. Vi redovisar […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 4 apr 2024
 • 16995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Juridik och juridiskt ansvar

En lektion om rättsregler och rättskällor och om var och ens skyldighet att känna till följa de bestämmelser som reglerar de arbetsuppgifter man utför. Lektionen syftar till att ge en kort information om vad juridik är. Det rättsliga materialet och hur författningsbestämmelser ska kunna förstås för korrekt tillämpning. Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts […]
 • Digitalt
 • 8 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Medicinsk rätt 

En lektion om den omfattande lagstiftning som reglerar den verksamhet och yrkesutövning som bedrivs inom hälso- och sjukvård och tandvård Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller alla för att få en gedigen kunskap: Juridik och juridiskt ansvar Medicinsk rätt  Vårdgivarens verksamhetsansvar Verksamhetschefens ledningsansvar Medicinskt […]
 • Digitalt
 • 9 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Tandvårdens patientjournaler

De båda statliga tillsynsmyndigheterna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och har i rapporter och beslut konstaterat att det finns brister i tandvårdens journalföring och att behörigheter att läsa i journalerna är alltför generösa. Myndigheternas beslut kan få olika rättsliga konsekvenser t.ex. sanktionsavgifter i miljonklass (jfr GDPR). I kursdagens program finns bl.a. […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 9 apr 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Vårdgivarens verksamhetsansvar

En lektion om ett mer än hundraårigt ledningsansvar som ska utgöra en garanti för varje enskild patients diagnostik, vård och behandling i en verksamhet som ytterst handlar om liv och död.  Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller fler för att skaffa dig en gedigen kunskap. […]
 • Digitalt
 • 10 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS/MAR

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 11 apr 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Verksamhetschefens ledningsansvar

En lektion om ett mer än hundraårigt ledningsansvar som ska utgöra en garanti för varje enskild patients diagnostik, vård och behandling i en verksamhet som ytterst handlar om liv och död.  Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller fler för att skaffa dig en gedigen kunskap. […]
 • Digitalt
 • 11 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS/MAR

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller […]
 • Digitalt via Zoom
 • 11 apr 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Medicinskt yrkesansvar

En lektion om ett mer än hundraårigt ledningsansvar som ska utgöra en garanti för varje enskild patients diagnostik, vård och behandling i en verksamhet som ytterst handlar om liv och död.  Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller fler för att skaffa dig en gedigen kunskap. […]
 • Digitalt
 • 12 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Patientjournal och journalföring

En lektion om den för patientsäkerheten viktiga dokumentationen i patientjournalen och om skyldigheten att föra patientjournal. Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller fler för att skaffa dig en gedigen kunskap. Juridik och juridiskt ansvar Medicinsk rätt  Vårdgivarens verksamhetsansvar Verksamhetschefens ledningsansvar Medicinskt yrkesansvar Patientjournal […]
 • Digitalt
 • 15 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Tystnadsplikt och sekretess

En lektion om tystnadsplikt och sekretess som ger dig en grundläggande inblick i skyldigheter, lagkrav, centrala begrepp och undantag. Under utbildningen går vi igenom vilka som berörs av sekretessen, vilka uppgifter som skyddas av sekretessen, menprövning, patientdatalagen och tystnadsplikt.  Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå […]
 • Digitalt
 • 16 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: GDPR

Utbildningen ger dig en kort grund till GDPR med särskilt fokus på hälso- och sjukvården. Under utbildningen får du en genomgång av vad en personuppgift är, vissa undantag för hälso- och sjukvården och lagkrav vid en personuppgiftsincident. Utbildningen ingår i Institutet för Medicinsk Rätts Medicinrättsliga skola där följande utbildningar ingår. Du kan gå en eller […]
 • Digitalt
 • 17 apr 2024
 • 495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridiken och estetiska behandlingar

– från kund till patient Den 1 juli 2021 trädde lag om estetiska kirurgiska ingrepp i kraft. Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar är numera vårdgivare som måste teckna en patientförsäkring och utse en verksamhetschef och den som utför estetiska behandlingar ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Lagen ställer bl.a. krav på information, betänketid och samtycke. […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 22 apr 2024
 • 4495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Psykologiskt ledningsansvar

Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) ger vårdgivaren stor frihet att organisera sin verksamhet. Kraven är få. Offentligt finansierad verksamhet ska organiseras så att den främjar kostnadseffektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I en vårdgivarorganisation finns oftast ett flertal ledningsbefattningar och på olika nivåer. I HSL finns förutom […]
 • Munkbrogatan 4 i Gamla Stan, Stockhom. Alternativt digitalt via Zoom
 • 23 apr 2024
 • 5495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Cheföverläkarens ledningsansvar

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningen gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på reglerna om tvångsvård för rättssäkerheten. Vi diskuterar då olika vårdformer och dess möjligheter till […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 25 apr 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Digitalt via Zoom
 • 13 maj 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 13 maj 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Juridiken för HVB och andra boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 20 maj 2024
 • 5995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Juridiken för HVB och andra boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De […]
 • Digitalt via Zoom
 • 20 maj 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig tillämpningskurs för MAS/MAR

Tillämpningskursen är tänkt som en fortsättning på grund- och fördjupningskurserna för MAS och MAR. Fokus är satt på de specifika krav på direktiv och dokumenterade rutiner som gäller inom hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 23 maj 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig tillämpningskurs för MAS/MAR

Tillämpningskursen är tänkt som en fortsättning på grund- och fördjupningskurserna för MAS och MAR. Fokus är satt på de specifika krav på direktiv och dokumenterade rutiner som gäller inom hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. […]
 • Digitalt via Zoom
 • 23 maj 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för medicinska sekreterare

Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns i ett omfattande regelverk med skyldigheter och konsekvenser vid fel och brister. Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare/läkarsekreterare varierar. Sekreteraren kan beroende av arbetsuppgifter tillhöra personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och då omfattas av den statliga tillsynsmyndigheten […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 3 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för förtroendevalda i regionen

Denna kurs riktar sig till dig som är förtroendevald eller politisk tjänsteman med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor inom din region. Utbildningen ger dig inblick och en god förståelse för regelverk och tillämplig lagstiftning som du behöver känna till för genomförandet av ditt uppdrag. KURSINNEHÅLL: 12.45 VÄLKOMSTKAFFE 13-13.30 Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 4 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för förtroendevalda i kommun

Denna kurs riktar sig till dig som är förtroendevald som sitter i en socialnämnd eller äldrenämnd/nämnd med ansvar för omsorg och service för medborgarna i din kommun. Utbildningen ger dig inblick och förståelse för regelverk och tillämplig lagstiftning som du behöver känna till för genomförandet av ditt uppdrag. Utbildningens inriktning är vård- och omsorg och […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 4 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Juridiken för HVB och andra boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De boende är […]
 • 19 sep 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 17 okt 2024
 • 7995 kr
Mer info & anmälan

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå