Din varukorg är tom

Till kassan

Kurser

Utöver våra ordinarie utbildningar erbjuder vi skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Återställ
Fysisk kurs
Kurs

Nätverk inom dataskydd för hälso- och sjukvården och tandvården

Dataskydd är ett viktigt område inom hälso- och sjukvården och inom vården uppkommer dagligen såväl enkla som komplexa frågor kopplade till hantering av personuppgifter. Hur man gör rätt kan ibland kännas svårt att veta. Inom vården finns det många olika yrkeskategorier som jobbar med dessa frågor. Är du en av dem? Upplever du att det […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 18 apr 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridiken och estetiska behandlingar

– från kund till patient Den 1 juli 2021 trädde lag om estetiska kirurgiska ingrepp i kraft. Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar är numera vårdgivare som måste teckna en patientförsäkring och utse en verksamhetschef och den som utför estetiska behandlingar ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Lagen ställer bl.a. krav på information, betänketid och samtycke. […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 22 apr 2024
 • 4495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Psykologiskt ledningsansvar

Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) ger vårdgivaren stor frihet att organisera sin verksamhet. Kraven är få. Offentligt finansierad verksamhet ska organiseras så att den främjar kostnadseffektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I en vårdgivarorganisation finns oftast ett flertal ledningsbefattningar och på olika nivåer. I HSL finns förutom […]
 • Munkbrogatan 4 i Gamla Stan, Stockhom. Alternativt digitalt via Zoom
 • 23 apr 2024
 • 5495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Cheföverläkarens ledningsansvar

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningen gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på reglerna om tvångsvård för rättssäkerheten. Vi diskuterar då olika vårdformer och dess möjligheter till […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 25 apr 2024
 • 14995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 13 maj 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig grundkurs för MAS/MAR

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning. Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt […]
 • Digitalt via Zoom
 • 13 maj 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Juridiken för boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De […]
 • Digitalt via Zoom
 • 20 maj 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Juridiken för boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 20 maj 2024
 • 5995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Informationssäkerhet för vårdgivare

På senare tid har det inträffat ett flertal incidenter där vårdgivare blivit utsatta för olika former av IT-attacker. Informationssäkerhet är också högaktuellt i och med NIS2-direktivet och den utredning som presenterades i mars 2024 som innehåller förslag om en ny cyberhetssäkerhetslag som föreslås träda i kraft i januari 2025. För de verksamhetsutövare som omfattas av lagen inträder […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan
 • 21 maj 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs

Digitalt: Medicinrättslig tillämpningskurs för MAS/MAR

Tillämpningskursen är tänkt som en fortsättning på grund- och fördjupningskurserna för MAS och MAR. Fokus är satt på de specifika krav på direktiv och dokumenterade rutiner som gäller inom hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. […]
 • Digitalt via Zoom
 • 23 maj 2024
 • 9995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Fysiskt: Medicinrättslig tillämpningskurs för MAS/MAR

Tillämpningskursen är tänkt som en fortsättning på grund- och fördjupningskurserna för MAS och MAR. Fokus är satt på de specifika krav på direktiv och dokumenterade rutiner som gäller inom hälso- och sjukvård och tandvård. Under utbildningsmomentet är avsikten att vi ska tillämpa kraven på rutiner och utforma dessa för att säkerställa verksamheten och tillgodose författningskraven. […]
 • Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 23 maj 2024
 • 11995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för medicinska sekreterare

Att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård är förenat med både etiskt och juridiskt ansvar. Det juridiska ansvaret finns i ett omfattande regelverk med skyldigheter och konsekvenser vid fel och brister. Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare/läkarsekreterare varierar. Sekreteraren kan beroende av arbetsuppgifter tillhöra personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och då omfattas av den statliga tillsynsmyndigheten […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 3 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Kurs
Medicinrättsliga skolan

Medicinrättsliga skolan: Alla lektioner

I Medicinrättsliga skolan: Alla lektioner får du ta del av alla lektioner i Medicinrättsliga skolan. Det ger dig möjligheten att få en bred och övergripande kunskap om ett flertal delar inom den medicinrättsliga juridiken. Juridik och juridiskt ansvar Medicinsk rätt  Vårdgivarens verksamhetsansvar Verksamhetschefens ledningsansvar Medicinskt yrkesansvar Patientjournal och journalföring Tystnadsplikt och sekretess GDPR Att köpa […]
 • Digitalt
 • 3 jun 2024
 • 2495 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för förtroendevalda i kommun

Denna kurs riktar sig till dig som är förtroendevald som sitter i en socialnämnd eller äldrenämnd/nämnd med ansvar för omsorg och service för medborgarna i din kommun. Utbildningen ger dig inblick och förståelse för regelverk och tillämplig lagstiftning som du behöver känna till för genomförandet av ditt uppdrag. Utbildningens inriktning är vård- och omsorg och […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 4 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Juridik för förtroendevalda i regionen

Denna kurs riktar sig till dig som är förtroendevald eller politisk tjänsteman med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor inom din region. Utbildningen ger dig inblick och en god förståelse för regelverk och tillämplig lagstiftning som du behöver känna till för genomförandet av ditt uppdrag. KURSINNEHÅLL: 12.45 VÄLKOMSTKAFFE 13-13.30 Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler […]
 • Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm
 • 4 jun 2024
 • 3995 kr
Mer info & anmälan
Digital kurs
Fysisk kurs
Kurs

Laglig AI inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens digitalisering har medfört en enorm behandling av hälsodata. Digitala vårdmöten, elektroniska journalsystem och appar för att samla in hälsodata utgör exempel. Artificiell intelligens har här potentialen att radikalt förändra hälso- och sjukvården genom att hjälpa verksamheter att nyttja patientdata på nya sätt för att driva på effektivisering och ny kunskap. AI inom […]
 • 10 sep 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Juridiken för boenden inom SoL och LSS

Institutet för Medicinsk Rätt bjuder in till en tvådagarskurs på härliga Djurönäset, Värmdö/Stockholms län! Vi startar med en gemensam lunch och därefter fortsätter vi med intressanta och givande föreläsningar. Kvällen avslutas med en gemensam middag och deltagarna får även tillgång till Djurönäsets fina skärgårdsspa. Dag 2 inleds med hotellfrukost och fortsätter sedan med föreläsningar som […]
 • 19 sep 2024
 • 15995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 17 okt 2024
 • 7995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024 DAG 1

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 17 okt 2024
 • 5995 kr
Mer info & anmälan
Fysisk kurs
Kurs

Medicinrättsliga seminariedagarna 2024 DAG 2

Den 17-18 oktober 2024 genomförs Medicinrättsliga seminariedagarna på World Trade Center mitt i Stockholm. En rad spännande föreläsare kommer vara på plats under dagarna och lyfta aktuella och intressanta ämnen som berör den medicinska rätten. Nytt för i år är att du kan välja om du vill delta båda dagarna eller endast en av dagarna. […]
 • World Trade Center, Stockholm
 • 18 okt 2024
 • 4995 kr
Mer info & anmälan

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå